Oude begraafplaats
De Pinkel
logo

     Inhoudelijk verslag 2021


Helaas heeft het bestuur in de loop van dit jaar afscheid moeten nemen van het bestuurslid van het eerste uur Kyra Meeuwissen. Gelukkig blijft zij wel beschikbaar voor het werk op de begraafplaats.

Na een goede bijeenkomst met een aantal vertegenwoordigers van de bewonerscommissie van de wijk Grinthuijzen mochten we een paar dagen later een groot aantal bewoners welkom heten op de begraafplaats. Beide contact momenten zorgden voor meer wederzijds begrip.

Aan de actie "Ik buurt mee" werd zowel in het voorjaar als in het najaar met groot succes deelgenomen. Dankzij de vele positieve reacties konden respectievelijk nieuwe bomen worden geplant en het ambitieuze plan voor een gedenkplaats voor dood geboren kindjes worden gerealiseerd. Meer informatie over deze projecten kunt u vinden onder het kopje nieuws op deze website.

Van de openstelling op beide Open Monumenten dagen werd ook dit jaar weer veel gebruik gemaakt. De begraafplaats begint steeds meer te "leven" in het dorp.

Corona heeft dit jaar weer invloed gehad op de nodige activiteiten: tot onze spijt en die van de vrijwilligers kon de gezamenlijke maaltijd weer geen doorgang vinden en geen bijeenkomsten voor de broodnodige donateurs. De maandelijkse bestuursvergaderingen zijn een aantal malen fysiek gehouden, vaak ook via zoom.