Oude begraafplaats
De Pinkel
logo

     Donateur worden
Aan eenieder die de Oude Begraafplaats de Pinkel een warm hart toedraagt. De Stichting heeft als doel het behoud van de Oude Begraafplaats aan de Pinkelseweg te Rheden. Ze wil dat doel bereiken door het plegen van onderhoud aan de graven en het terrein evenals het verzamelen en openbaar maken van kennis over de begraafplaats en degenen die er begraven zijn.

Een deel van het onderhoud wordt door vrijwilligers verricht. Niet alles kan met vrijwilligers gedaan worden, voor het zware werk zullen machines nodig zijn. Dat kunnen we echter alleen uitvoeren als er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn. Wij doen daarom een beroep op de inwoners van ons dorp: word donateur van onze Stichting. Help ons deze unieke plek in ons dorp te behouden voor de toekomst.

Wij vragen u daarom om bijgaand formulier in te vullen en op te sturen naar de penningmeester Loes Kooij, Rozenbos 17, 6991 JT Rheden. Mailen mag natuurlijk ook: info@loeskooij.nl

Klik op het formulier logo om het formulier te downloaden:   formulier

Omdat onze stichting door de belastingdienst is aangewezen als een Culturele ANBI, mag u uw gift voor 125% in aftrek brengen bij uw belastingaangifte.

Wij danken u voor uw steun aan het werk van de Stichting voor het bewaren van dit stukje geschiedenis van ons dorp.