TERUG

Register statistieken

In totaal zijn er 1528 geregistreerde personen begraven op begraafplaats de Pinkel.

In de figuur hieronder is een verdeling te zien van het aantal begraven personen per jaar.

 

 

In werkelijkheid zijn er veel meer personen begraven. In de periode 1870 t/m 1903 is de registratie verloren gegaan. De begraven personen in de grafiek in deze periode komen van de grafzerken die op de begraafplaats gevonden zijn.

Kindersterfte

In de figuur hieronder is de verdeling van de leeftijd van de overledenen te zien. Wat opvalt is een hoog aantal overleden kinderen in de leeftijd tot en met 1 jaar. Het ene punt in de grafiek links van de 0 jaar zijn het aantal levenloos geboren kinderen. Het aantal kinderen overleden in het eerste levensjaar (0 jaar oud) is 159, het hoogste punt in de grafiek. Het aantal overleden kinderen van 1 jaar oud is 106. Overleden kinderen kwamen vooral voor in de periode tot ongeveer 1924.

Verder is te zien dat het aantal overledenen van ongeveer 70 t/m 85 jaar hoger is dan andere leeftijden.

 

Het aantal levenloos geboren en overleden kinderen t/m 1 jaar staat in de eerste kolom van onderstaande tabel.

Periode 1870 t/m 1903

Voor deze periode is de registratie verloren gegaan. Toch is er een schatting gemaakt van het aantal begraven personen in deze periode. Dit is gebaseerd op het gemiddelde aantal begraven personen in de periode 1904 t/m 1924. De schatting is dat er ongeveer 1200 personen begraven zijn in de periode 1870 t/m 1903.

De schatting van het aantal levenloos geboren kinderen en 0 en 1 jaar overleden kinderen is eveneens berekend op dezelfde manier en staat in de 2de kolom van onderstaande tabel. Het totaal staat in de derde kolom.

 

Leeftijd

Aantal register

Schatting 1870-1903

Totaal begraven

Levenloos geboren

Eerste levensjaar (0 jaar oud)

1 jaar oud

 

totaal

97

159

106

 

361

82

164

99

 

345

179

323

205

 

707

 

In onderstaande grafiek staan de levenloos geboren, 0 jaar en 1 jaar overledenen per jaar. Na 1946 zijn geen jonge kinderen meer begraven op begraafplaats De Pinkel.