Oude begraafplaats
De Pinkel
logo

     Beleidsplan 2021
     Stichting Oude begraafplaats De PinkelDoelstelling van Stichting:

Het behoud van de historische oude begraafplaats aan de Pinkelseweg te Rheden. De Stichting wil dit bereiken door het onderhouden van graven en de algemene inrichtingen. Daarnaast het bevorderen van kennis van de begraafplaats en diegenen die begraven liggen.

Vermogen van de stichting:

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten.

Onderhoud:

De stichting onderscheidt twee soorten onderhoud:

1. Maandelijks onderhoud van het groen op de begraafplaats door een groep van ongeveer 25 vrijwilligers.

2. Groot onderhoud:

Het bevorderen van kennis:

De Stichting wil de kennis van de oude begraafplaats bevorderen door:

 1. Het maken van een zo nauwkeurig mogelijk register van graven en diegenen die er begraven liggen.
 2. Archiefonderzoek met als doel zoveel mogelijk informatie over de begraafplaats en de graven te verzamelen en vast te leggen.
 3. Het onderhouden van een website waarop alle informatie wordt vastgelegd.

Plannen ontwikkelen voor nieuwe projecten:

 1. Realiseren van een bescheiden "Monument" voor ruim 400 doodgeboren kinderen die allen naamloos en zonder exacte plaats begraven zijn op een gedeelte van de begraafplaats.
 2. Vervanging van de slechte haag aan de westzijde van de begraafplaats.
 3. Verder afwerken van het "Wester kwartier" van de begraafplaats.
 4. Groot onderhoud aan de bomen op de begraafplaats.

Speerpunten in het beleid voor het jaar 2021 naast de projecten zijn:

 1. Het beheren van de verleende ANBI status
 2. Het zoeken van meer vrijwilligers via o.a. Stichting Vluchtelingenwerk en de vrijwilligersbank van de gemeente Rheden
 3. Het aanvragen van subsidies
 4. Het werven van donateurs en sponsoren.
 5. Het verrichten van het maandelijkse onderhoud door de groep vrijwilligers

Algemene gegevens:

De 'Stichting Oude Begraafplaats De Pinkel' is opgericht op 21 februari 2018.
De statutaire zetel is de gemeente Rheden.

Het registratienummer bij de Kamer van Koophandel 70969213.
Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester aangevuld met twee bestuursleden.