Oude begraafplaats
De Pinkel
logo

     Inhoudelijk verslag 2020


Door de Corona pandemie was het voor de begraafplaats ook een bijzonder jaar. Onze plannen voor het normale klein onderhoud hebben we maat ten dele kunnen realiseren. Het onderhoud is veelal op individuele basis uitgevoerd door beperking van de groepsgrootte.

Het Westerkwartier is, nadat in het najaar van 2019 al het onkruid en opslag waren verwijderd en geëgaliseerd, ingezaaid met gras.

In het najaar heeft het bestuur deelgenomen aan de actie "ik buurt mee" met een drietal projecten:

 1. project vaste planten
  In het rondeel is een groot aantal witte Vinca minor ingeplant.


 2. project gereedschap
  een drietal bladharken en schoffels zijn aangeschaft voor het klein onderhoud.


 3. project heesters
  voor het rondeel zijn enkele Hortensia's aangeschaft en geplant.
  Tevens zijn in dit project twee groepjes Rododendrons geplant in het gras, dat in het voorjaar is ingezaaid.

Buurtbewoners van de wijk Grindhuizen hebben een flink deel van de bomenhaag aan de westzijde aan de buitenkant gesnoeid.

Daarnaast werd de website verder ontwikkeld. Deze bevat nu een zo compleet mogelijk register van personen die er begraven zijn en er zijn enkele gedeelten over de geschiedenis toegevoegd.

De jaarlijkse maaltijd voor alle medewerkers heeft dit jaar in verband met de Corona maatregelen niet kunnen plaatsvinden.

Om dezelfde reden heeft voor de werving van donateurs dit jaar weinig aandacht gehad. De geplande informatiebijeenkomst in het najaar heeft niet plaatsgevonden.

Ook de regelmatige bestuursvergaderingen hebben te lijden gehad onder de Corona maatregelen.