Oude begraafplaats
De Pinkel
logo

     Inhoudelijk verslag 2019


Ook dit jaar vergaderde het bestuur maandelijks met als voornaamste agendapunten:

 • het aanvragen van een culturele ANBI status bij de belastingdienst.
       Deze is met terugwerkende kracht per 21 februari 2018 verleend.

 • het opzetten van een actie voor werving van donateurs voor de stichting.
       Het resultaat in 2019 was 16 donateurs.

 • het organiseren van de jaarlijkse gezellige avond met een maaltijd voor de vrijwilligers van de onderhoudsploeg.
       Een gesponsorde avond zodat geen beroep hoefde te worden gedaan op de kas.

 • het plannen en laten uitvoeren van het groot onderhoud op 500 m2 in het westerkwartier
       (verwijderen van struweel en boomstronken en egaliseren).
 • Ook de onderhoudsgroep verrichtte in 2019 weer maandelijks werkzaamheden aan de graven, verwijderde blad en maaide gras. In de zomer maanden zelfs twee keer per maand.

  Daarnaast werd de website verder ontwikkeld. Deze bevat nu een zo compleet mogelijk register van personen die er begraven zijn en er zijn enkele gedeelten over de geschiedenis toegevoegd.