Oude begraafplaats
De Pinkel
logo

     Inhoudelijk verslag 2018


Nadat in 2017 de benodigde vrijwilligers bereid waren gevonden om zitting te nemen in het bestuur van de Stichting Behoud Oude Begraafplaats de Pinkel, vond begin 2018 de officiële oprichting plaats bij de notaris en kon de stichting worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Daarna kon ook een bankrekening worden geopend.

Hoogtepunt dit jaar was de plaatsing van een nieuwe treurbeuk op de begraafplaats, ter vervanging van de grote beuk, die 150 jaar geleden tijdens de opening van de begraafplaats was geplant, maar die helaas in 2016 was omgewaaid.
De plaatsing werd mogelijk gemaakt door een ruimhartige financiële bijdrage van Stichting Rhedens Dorpsbelang en door een bijdrage in natura van de gebroeders Rijneveld.

Er werd een begin gemaakt met het opstellen van een register van alle graven en de daarbij behorende gegevens met de bedoeling om het register op de website te plaatsen en daarmee toegankelijk te maken voor alle geïnteresseerden.
Een zeer omvangrijke klus, waarvoor het nodige archiefonderzoek moet worden verricht.
Wordt vervolgd in 2019.

Zoals gebruikelijk kwam de vrijwillige onderhoudsgroep minimaal één keer per maand naar begraafplaats, in de zomermaanden vaak zelf twee keer per maand.
Er wordt dan hard gewerkt, maar gelukkig doen allen het ook met het nodige plezier.

In december vond de inmiddels traditionele jaarlijkse maaltijd plaats: leden van het bestuur bereiden een heerlijk maaltijd voor alle vrijwilligers. Altijd een goede gelegenheid om met elkaar bij te praten en plannen te maken voor het komende jaar.

Het bestuur heeft dit jaar maandelijks vergaderd.