TERUG

Jaarrekening 2022

Stichting Oude begraafplaats de Pinkel

(SOBP)

BALANS

per 31 december

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVA

€ 

 

PASSIVA

€ 

 

 

 

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

Vermogen

 

 

 

 

bank

7.573

 

te betalen kosten

5.045

 

 

 

 

vooruit ontvangen bedragen

     

 

 

 

 

eigen vermogen

      2.528

 

 

 

 

 

 

 

totaal Activa

7.573

totaal Passiva

7.573

 

 

 

 

 

 

WINST en VERLIES

per 31 december

 

 

 

 

 

 

 

Inkomsten

€ 

 

Uitgaven

€ 

 

 

 

 

 

subsidie gemeente Rheden

6.344

 

onderhoud

336

 

donaties

701

 

groot onderhoud

8.242

 

actie “ik buurt mee”

2.590

 

kantoor/algemene kosten

112

 

verkoop hout

50

 

website

30

 

 

 

 

bankkosten

121

 

 

 

 

 

 

_____

 

 

_____

 

totaal

9.685

 

totaal

8.841

Resultaat

844