TERUG

Jaarrekening 2021

Stichting Oude begraafplaats de Pinkel

(SOBP)

BALANS

per 31 december

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVA

€ 

 

PASSIVA

€ 

 

 

 

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

Vermogen

 

 

 

 

bank

4.764

 

te betalen kosten

0

 

 

 

 

vooruit ontvangen bedragen

      3.080

 

 

 

 

eigen vermogen

      1.684

 

 

 

 

 

 

 

totaal Activa

4.764

totaal Passiva

4.764

 

 

 

 

 

 

WINST en VERLIES

per 31 december

 

 

 

 

 

 

 

Inkomsten

€ 

 

Uitgaven

€ 

 

 

 

 

 

subsidie gemeente Rheden

0

 

onderhoud

409

 

donaties

696

 

groot onderhoud

862

 

actie “ik buurt mee”

1.357

 

kantoor

8

 

verkoop hout

50

 

website

15

 

 

 

 

bankkosten

128

 

 

 

 

 

 

_____

 

 

_____

 

totaal

2.103

 

totaal

1.422

Resultaat

681