TERUG

Jaarrekening 2020

Stichting Oude begraafplaats de Pinkel

(SOBP)

BALANS

per 31 december

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVA

€ 

 

PASSIVA

€ 

 

 

 

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

Vermogen

 

 

 

 

bank

3.227

 

Te betalen kosten

2.099

 

 

 

 

Vooruit ontvangen donaties

       125

 

 

 

 

eigen vermogen

    1.002

 

 

 

 

 

 

 

Totaal Activa

3.227

Totaal Passiva

3.227

 

 

 

 

 

 

WINST en VERLIES

per 31 december

 

 

 

 

 

 

 

Inkomsten

€ 

 

Uitgaven

€ 

 

 

 

 

 

Subsidie gemeente Rheden

3.172

 

Onderhoud

552

 

Donaties

1.046

 

Groot onderhoud

3.806

 

Actie “ik buurt mee”

665

 

Website

30

 

 

Bankkosten

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____

 

 

_____

 

totaal

4.883

 

totaal

4.499

Resultaat

384