TERUG

Jaarrekening 2019

Stichting Oude begraafplaats de Pinkel

(SOBP)

BALANS

per 31 december

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVA

 

PASSIVA

 

 

 

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

Vermogen

 

 

 

 

bank

618

 

eigen vermogen

618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal Activa

618

Totaal Passiva

618

 

 

 

 

 

 

WINST en VERLIES

per 31 december

 

 

 

 

 

 

 

Inkomsten

 

Uitgaven

 

 

 

 

 

Gemeente Rheden

3.172

 

Notaris

316

 

Donaties

390

 

Onderhoud

275

 

 

 

Groot onderhoud

3.058

 

 

Website

30

 

 

 

 

Bankkosten

20

 

 

 

 

 

 

_____

 

 

_____

 

totaal

3.562

 

totaal

3.757

Resultaat

-195