TERUG

Jaarrekening 2018

Stichting Oude begraafplaats de Pinkel

(SOBP)

BALANS

per 31 december

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVA

 

PASSIVA

 

 

 

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

Vermogen

 

 

 

 

bank

813

 

eigen vermogen

813

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal Activa

813

Totaal Passiva

813

 

 

 

 

 

 

WINST en VERLIES

per 31 december

 

 

 

 

 

 

 

Inkomsten

 

Uitgaven

 

 

 

 

 

Protestantse Gemeente Rheden

730

 

Kamer van Koophandel

50

 

Verkoop hout

200

 

Onderhoud

229

 

Rhedens Dorpsbelang

500

 

Planten nieuwe beuk

255

 

Donaties

70

 

Toegangsbord

97

 

 

 

 

Website

20

 

 

 

 

Bankkosten

36

 

 

_____

 

 

_____

 

totaal

1.500

 

totaal

687

Positief resultaat

813