TERUG

Beleidsplan 2020

Stichting Oude Begraafplaats de Pinkel

 

Doelstelling van Stichting:

Het behoud van de historische oude begraafplaats aan de Pinkelseweg te Rheden.  

De Stichting wil dit bereiken door het onderhouden van graven en de algemene inrichtingen. Daarnaast het bevorderen van kennis van de begraafplaats en diegenen die begraven liggen

 

Vermogen van de stichting:

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten.

 

Onderhoud:

De stichting onderscheidt twee soorten onderhoud:

1.   Maandelijks onderhoud van het groen op de begraafplaats door een groep van ongeveer 25 vrijwilligers.

Het onderhoud geschiedt met de volgende uitgangspunten:

  -  Grafmonumenten zijn zichtbaar

  -  Bomen tussen de graven worden consequent op gesnoeid

  -  Opslag van bramen en bomen wordt verwijderd.

  -  Onkruid op de graven wordt verwijderd

  -  Bladeren op de grond worden verwijderd

  -  Het parkidee moet intact blijven zodat mensen graag rondlopen

  -  Er moeten zichtlijnen zijn, maar niet alles open

  -  Vogels kunnen er nestelen

  -  Monumentale bomen blijven staan.

 -   Het gras tussen de graven en op de paden wordt gemaaid.

 

2.   Groot onderhoud:

Hieronder wordt verstaan onderhoud waarvoor machines voor nodig zijn, zoals het verwijderen van boomstronken en struiken en het onderhoud van bomen en hoge hagen. Dit onderhoud zal worden uitgevoerd, zodra hiervoor de financiële middelen geworven zijn.

 

 

Het bevorderen van kennis:

 De Stichting wil de kennis van de oude begraafplaats bevorderen door:

-          Het maken van een zo nauwkeurig mogelijk register van graven en diegenen die er begraven liggen.

-          Archiefonderzoek met als doel zoveel mogelijk informatie over de begraafplaats en de graven te verzamelen en vast te leggen.

-          Het maken van een website waarop alle informatie wordt vastgelegd.

 

 

Plannen ontwikkelen nieuwe projecten:

1.   “Monument” voor ruim 400 doodgeboren kinderen die allen naamloos en zonder exacte plaats begraven zijn op een gedeelte van de begraafplaats.

2.   (Vervanging) van de slechte haag aan de westzijde van de begraafplaats.

3.   Afwerken van het “Wester kwartier” van de begraafplaats.

 

 

Speerpunten in het beleid voor het jaar 2020 zoals naast de projecten zijn:

1.   Het beheren van de verleende ANBI status

2.   Het zoeken van meer vrijwilligers via o.a. Stichting Vluchtelingenwerk en de vrijwilligersbank van de gemeente Rheden

3.   Het aanvragen van subsidies

4.   Het werven van donateurs en sponsoren.

5.   Het verrichten van het maandelijkse onderhoud door de groep vrijwilligers

 

 

Algemene gegevens:

Des 'Stichting Oude Begraafplaats De Pinkel' is opgericht op 21 februari 2018.

De statutaire zetel is de gemeente Rheden.

 

Het registratienummer bij de Kamer van Koophandel 70969213.

Het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris, penningmeester aangevuld met twee bestuursleden.