TERUG

Begroting 2020

Stichting Oude Begraafplaats de Pinkel

 

Omschrijving

Begrote prijs in

Het kappen restant dode bomen en verwijderen van berkenopslag.

800

Schoonmaken gedenkplaats.

1900

Gedenkteken.

500

Egaliseren en gras inzaaien ongeveer 25% (west zijde).

1000

Beuken inplant voor de haag aan de westzijde.

700

Viertal rode beuken voor de westzijde.

1500

Jaarlijkse kosten gereedschap, benzine, vervanging gereedschap.

500

Bankkosten, kosten Website.

200

Totaal kosten

7100

 

 

In kas begin 2020.

600

Bijdrage Protestantse Gemeente.

500

Bijdragen donateurs.

390

Totaal inkomsten

1490

 

 

Tekort

5610